Körkép

« Vissza

Sokszínűség, vidámság

(Tha) | 2006.06.14.

Sokszínűség, vidámság

A kegyelet virágai a zentai óvodaalapító, Benedek Elek sírjánZenta városa nagyot lépett előre a közművelődés terén, amikor 1866-ban, vagyis 140 évvel ezelőtt megalapította a későbbi Vajdaság területén a másodiknak számító óvodát. A megnyitásához nagyban hozzájárult Benedek Elek (1800--1887)...

A kegyelet virágai a zentai óvodaalapító, Benedek Elek sírján

Zenta városa nagyot lépett előre a közművelődés terén, amikor 1866-ban, vagyis 140 évvel ezelőtt megalapította a későbbi Vajdaság területén a másodiknak számító óvodát. A megnyitásához nagyban hozzájárult Benedek Elek (1800--1887), a Szent István-templom akkori plébánosa, aki 1858-tól a zentai római katolikus iskolák igazgatója és tanfelügyelője volt. Munkája során rájött arra, mennyire hiányzik a gyermekeknek az óvoda nyújtotta alapképzés. Már 1863-ban adakozóívet nyitott az intézmény létesítésére, majd 1864-ben hivatalosan is beadta a városhoz a kérelmét. A képviselő-testület 1866. június 8-án mondta ki a létrehozásra vonatkozó határozatot, amihez Bodolszki Katalin szabadkai óvónő is hozzájárult, kifejezve óhaját, hogy magánóvodát nyitna a városban. Erre a célra Szegfű Ferenc városi főjegyző engedte át házának egy részét. (Arról az épületről van szó, a hídfeljáró közelében, amelyben jelenleg a DAN magánüzlet működik.) Az első néhány évben magánóvodaként működött, alapítványi eszközökből, és a város hathatós pénzügyi támogatásával. 1870-ben a városi közgyűlés előző évi döntése értelmében községivé lettek a felekezeti elemi iskolák és a meglevő óvoda is, amely mellé még egyet nyitott a város.
A következő időszakban sorra nyíltak meg az iskoláskor előtti intézmények a Tisza-parti városban. Jelenleg a község területén levő 11 objektumban, amelyek együttesen Hófehérke óvodaként ismertek a köztudatban, 720 gyermekkel foglalkoznak. A csaknem másfél évszázad alatt a gondos nevelők védőszárnya alatt mintegy 80 ezer kisgyerek készült fel a munkára, tanulmányaik megkezdésére.
A 140 éves fennállás alkalmából kiállítás nyílt a Művelődési Házban, amelyen az óvodások képzőművészeti alkotásai mellett a zentai Történelmi Levéltár jóvoltából első ízben láthatták az érdeklődők az intézmény alapító dokumentumait, több, a témával kapcsolatos eredeti XIX. századi iratot, fényképeket. A tárlat megtekintése után a felsővárosi temetőben koszorút helyeztek el az óvodalapítást kezdeményező Benedek Elek apátplébános sírján.
A jubileumi ünnepi műsorra zsúfolásig megtelt a színházterem. Az egybegyűlteket Juhász Attila polgármester, Liscsevity Lujza, a Hófehérke óvoda igazgatónője és Bálizs Jutka pedagógus köszöntötte. Az igazgatónő kiemelte, hogy folyamatosan követik a modern oktató-nevelő programokat, dolgozóik nagy odaadással és lelkesedéssel vesznek részt a különféle képzéseken és szakmai találkozókon. Az óvodások jelen vannak minden fontosabb rendezvényen, mint például a Napsugaras Ősz, a Májusi Játékok, a Tiszai Tavasz ökológiai mozgalom, a hagyományápoló népi gyermekjátékok művelőinek találkozója, színházi szemlék, rajzkiállítások, sportesemények. Kapcsolatot építettek ki a hódmezővásárhelyi és a nagykőrösi óvodákkal, részt vesznek a kistérségi programokban, együttműködnek a rokon intézményekkel, a szülőkkel. Újdonságnak számít, hogy néhány éve minden óvodának kiemelt tevékenységi programja van, ami egy-egy területen elősegíti a kicsinyek pszichofizikai fejlődését.
A programban a Szivárvány, a Pingvin, a Bambi, a Bóbita és a Margaréta épület óvodásai léptek fel, és valamennyien hatalmas tapsot kaptak a közönségtől.